Netrestajte pastierov! Sme proti kriminalizácii duchovných, ktorí slúžia veriacim

počet podpisov:
 
 

Na našu vlasť, ako aj na veľkú časť sveta, doľahol v posledných mesiacoch temný mrak epidémie a mení naše životy v dobrom aj v zlom. Kresťania majú možnosť si lepšie uvedomiť vzácnosť milostí, ktoré nám udeľuje Boh skrze sviatosti a dúfajme, že to využijú na zväčšenie svojej úcty k týmto sviatostiam. Neveriaci sú zase konfrontovaní so svojou slabosťou voči sile, ktorá presahuje ich optimistické, ba až naivné sny o pokroku. Každý si začína uvedomovať, že náš pobyt na svete je len dočasný a naše sily sú obmedzené.


Ako vždy v dejinách Cirkvi, aj dnes stoja mnohí katolícki kňazi v prvej línii obetavého nasadenia. Pomáhajú v nemocniciach, na ulici aj v domácnostiach zmierňovať utrpenie fyzické a predovšetkým duchovné. Napriek hrozbe nákazy a možno aj ohrozenia vlastného života, poskytujú sviatosti tým, ktorí to najviac potrebujú. Skloňme sa s úctou pred touto obetavosťou a nech sa stane vzorom aj pre náš život.


Zatiaľ čo nás obetavosť mnohých kňazov napĺňa úctou a hrdosťou, tak zároveň s bolesťou vnímame snahu štátu, ktorý sa zaiste oprávnene snaží chrániť obyvateľstvo, kriminalizovať duchovný rozmer tejto kňazskej obetavosti. V posledných dňoch sa vyskytlo množstvo prípadov udávania, policajného vyšetrovania a kriminalizovania kňazov, ktorí sa v oprávnenej snahe nadradiť duchovnú pomoc nad strach o telo, rozhodli poskytnúť malému množstvu zhromaždených ľudí sviatosti. Zaiste nie bez dôkladného uváženia a spytovania vlastného svedomia.


www.tvnoviny.sk/domace/1993332_napriek-zakazu-prisli-do-kostola-desiatky-veriacich-fararovi-i-ludom-hrozi-mastna-pokuta


www.cas.sk/clanok/960829/v-trencianskej-teplej-sa-napriek-zakazu-konala-omsa-preco-farar-ohrozuje-svoje-ovecky-video/


myziar.sme.sk/c/22361018/konanie-omse-v-hronskom-benadiku-preverovala-policia.html

 

Tento smutný jav unáhleného aktivizmu mnohých, možno aj dobre zmýšľajúcich veriacich, vyústil do udavačstva, ktoré pripomína neblahé časy komunistickej totality, ako si povšimli aj niektorí cirkevní predstavitelia:

www.facebook.com/VladykaMilanOdpoveda/posts/2414726168817432

 

Kňazi, ktorí slúžia súkromné sv. omše, na základe povinnosti, ktorá im vyplýva z ich stavu a úradu, sú šikanovaní za to, že počas slúženia omší prichádzajú veriaci hladujúci po sviatostnom živote. Má kňaz morálne právo odohnať svojich zverencov, ak pritom nemá v žiadnom prípade istotu, či nie náhodou práve ten, ktorého by vyhnal, sa už čoskoro neodoberie z tohto sveta (nevieme deň ani hodinu) a prítomnosť na sv. omši môže byť pre neho významným povzbudením k obráteniu? A čo ak práve to by bolo kňazovi pri Poslednom Súde pripočítané k zlému?

Navyše aj samotné vyjadrenie biskupov, napr. nitrianskeho, neoprávnilo kňazov veriacich z chrámu odohnať, pokiaľ doň bez vyzvania sami prišli, možno ani netušiac, že sa v ňom koná bohoslužba.


nitra.dnes24.sk/nie-vsetky-kostoly-zatvorili-brany-pri-nitre-bude-knaz-sluzit-omse-sukromne-356299

 

Nesúďme teda prísne našich kňazov a naopak, snažme sa ich pochopiť. Ich služba má predovšetkým duchovný rozmer a až sekundárne rozmer sociálny. Ich konanie nie je rozmar svojvoľného dieťaťa ale často uvážený krok človeka, ktorý vie to, čo Cirkev vedela vždy, že: „Salus animarum suprema lex“ – najvyšším zákonom je spása duší.

 
Dobrovoľne udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov subjektmi: 1.Nadácia Slovakia Christiana (IČO 50468332) so sídlom Palackého 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „nadácia") 2. Nadácia Inštitút pre právnu kultúru Ordo Iuris so sídlom ul. Zielna 39, 00-108 Varšava, Poľsko (ďalej len „Inštitút“)v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Oba subjekty (nadáciu a inštitút) oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu nadacia@slovakiachristiana.sk. Všetky Vaše práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.
 

Túto petíciu dostane
Úrad vlády SR
 

Obraciame sa s prosbou na štátne a vládne orgány, aby zvážili represívne opatrenia voči kňazom, ktorí boli predmetom udania a následného policajného vyšetrovania ohľadom slúženia sv. omší v kostoloch, na ktorých sa zúčastnili veriaci napriek oficiálnemu zákazu.

 

Domnievame sa, že konanie kňazov nebolo motivované snahou narušiť všeobecné spoločenské dobro, ale naopak: umocniť toto dobro  a pozdvihnúť ho na vyššiu duchovnú úroveň.

 

Všetkým kňazom katolíckej Cirkvi, ktorí sa obetavo zapájajú do boja s utrpením, či už telesným alebo duševným, patrí naša úcta a podpora. Posúdenie toho aká akútna je duševná potreba jednotlivých veriacich ponechávame na kňazov v pevnej viere, že ich vedie v ich pastoračnej činnosti Duch Svätý.


Modlíme sa za nich a vyzývame k pochopeniu a zmierlivosti.

 
 
Je nás už
nazbierali sme
podpisov