aktuálne / ukončené kampane
 

Odmietame pokusy štátu obmedzovať osobnú slobodu zavádzaním elektronickej kontroly občanov vo forme čipov v občianskych preukazoch.


Tento pochod je hlbokou urážkou všetkých kresťanov v čase ich najvýznamnejšieho sviatku. Čo je horšie, je to urážka Boha a jeho Syna, Nášho Pána Ježiša Krista. Národy urážajúce Boha svojim konaním na seba privolávajú Boží trest. Boh nedopustí beztrestné urážanie svojho Syna.


Ukážme všetkým, že tu sú ľudia, ktorí sú vďační otcovi Kuffovi za jeho nekompromisné hlásanie pravdy bez ohľadu na politické dôsledky. Evanjelium si nesmieme prispôsobovať podľa toho, aká ideológia je práve populárna. Otec Kuffa je prorokom našej doby. Sme vďační Bohu, že nám ho poslal.


 
 
Je nás už
nazbierali sme
podpisov