UKONČENÉ KAMPANE 
 
 
Je nás už
nazbierali sme
podpisov